बायबल एप

 

 देवा वचन तुमा हातां. डाउनलोड केरा आन सेव केरा.

 

 इसू ख्रिस्त. इसू बोदल चित्र पुस्तक.