वसावी गाव

          

 

 

 

 

गावां लोक खुब प्रेमाम रहे

 

 

 

 

 

हर रविवारी विश्वासी लोक एक्टा विईन देवा अभार मानहे

 

 

 

वोराड

 

 

 

वसावी सनस्क्रुती वोराड